اموزش تعیین زمان ارسال نوشته ها در فید RSS

اموزش تعیین زمان ارسال نوشته ها در فید RSS
اموزش تعیین زمان ارسال نوشته ها در فید RSS دوستان خیلی وقت ها پیش آمده است که نوشته ای را در وب سایت وردپرسی خود منتشر کرده اید و ناگهان متوجه غلط املایی و یا مشکلی در نوشته شده اید که دارای مشکل است و منتشر شدن ان برای شما مشکلات ایجاد کرده است. در این شرایط می توانید به پیشخوان سایت خود برگردید و نوشته را ویرایش کنید، اما نوشته پیش از این توسط آر اس اس (rss) در خوراک ها منتشر شده است و همه این غلط را دیده و خوانده اند.آن را چه میکنید؟دوستان توجه کنید که در این حالت کار تمام شده است اما نیاز نیست دیگر نگران باشید، با این هک جدید شما می توانید زمان ارسال نوشته ها توسط آر اس اس را به هر انداره...
بیشتر ببین!